Instruktørguide

Hej!

Velkommen i vores gymnastikforening. I denne ”guide” kan du finde en del oplysninger, der kan hjælpe dig som instruktør i vores forening.
 
Har du spørgsmål du ikke kan finde svar på heri, er du altid velkommen til, at kontakte én fra bestyrelsen.
 
Rigtig god fornøjelse – vi glæder os til samarbejdet!
 
Hvad kan FORENINGEN gøre for dig?
 • Stille en kontaktperson til rådighed for dit hold
 • Synliggøre dit hold på en konstruktiv og positiv måde
 • Sørge for gode træningsfaciliteter og et godt træningsmiljø
 • Vejlede mht. kurser
 • Arrangere forskellige kurser og andre aktiviteter internt i foreningen
 • Give støtte og opbakning til dit hold og din undervisning
  
Hvad forventer foreningen af DIG?
 • At du er forberedt til træning
 • At du er ansvarsfuld overfor dine gymnaster og bevidst om din funktion som rollemodel
 • At du er positiv og engageret i både dit hold og i foreningen
 • At du er loyal mod foreningen og fremstår som et godt eksempel
 • At du er interesseret i at modtage vejledning, hvis bestyrelsen anbefaler det

Sæsonen
Der er sæsonstart i uge 36.
Er du forhindret i at starte op til tiden, kan andet aftales med bestyrelsen.
Sæsonen afsluttes med forårets opvisninger i slutningen af marts måned.
Vi træner ikke i skolernes ferier (Uge 42, juleferien og uge 7)
 
Har du lyst til at træne sommerhold, aftales dette på sidste ledermøde.
 
Møder
Der bliver afholdt fire instruktørmøder i løbet af sæsonen. Her fortæller instruktørerne om, hvordan det går på de forskellige hold. Bestyrelsen kommer med diverse informationer og uddeler forskelligt materiale.
Vi forventer, du kommer til møderne.
 
Kontaktperson
Bestyrelsen sørger for, at du har en kontaktperson tilknyttet dit hold. Kontaktpersonen er dit ”bindeled” til bestyrelsen, og er derfor den du skal kontakte, hvis du har spørgsmål. Kontaktpersonen kan også hjælpe dig, hvis der skulle opstå problemer af nogen art.
 
Lokaler
I HØSGU træner der hold i både Østerild og Sennels. Begge steder foregår træningen i skolens gymnastiksal og henholdsvis Multicenteret og i Nordthy Hallen.
 
Møder el lign. forventes afholdt i Nordthy Hallens mødelokale. (Det vil stå på mødeindkaldelsen…)
 
Nøgler
Der bliver kun udleveret et sæt nøgler til hvert hold, og kun til det træningssted, hvor holdet træner. Er I flere instruktører, må I aftale internt, hvem der har ansvaret for dem.
 
I Østerild bruges nøglen til musikskabet og foreningens eget inventarskab. I inventarskabet ligger nøglen til springgraven. Hallen låses automatisk op.
 
I Sennels skal der i Hallens redskabsrum bruges en hængelås med kode til foreningens eget inventarskab. Nøgle til redskabsrum og musikskab findes i nøgleboksen ved redskabsrummet. 
Hallen låses automatisk op.

 
På skolen bruges en chip, både når der låses op, og igen når der skal låses.

Nøgler/chip udleveres ved sæsonstart og skal afleveres igen til bestyrelsen ved sæsonens afslutning.

Skadestaske
Forefindes i træningslokalerne. Når der kun er få styk tilbage af f.eks. isposer eller plaster, kontaktes bestyrelsen for genopfyldning.
 
Information
Foreningens hjemmeside er: www.høsgu.dk. Her er der oplysninger om holdene, og vi vil gerne, du skriver lidt om dit hold hertil. Gymnasterne tilmelder sig de forskellige hold på hjemmesiden.
 
Meget af kontakten mellem bestyrelsen og dig foregår via mail og sms’er. Som instruktør bliver du også en del af Facebook-gruppen "HØSGU-instruktører".
HØSGU har også en facebook-side
 
Vedr. ”DIT” hold
Via online tilmelding bliver der automatisk ført medlemsliste over dit hold. Vi hjælper med, at du får ajourført disse – det er vigtigt, der løbende bliver tjekket op på om gymnasterne der møder op har tilmeldt sig!
Hvis der er gymnaster, som ikke er skrevet op, er de ikke tilmeldt, og har derfor heller ikke betalt for at gå på dit hold. Er dette tilfældet skal bestyrelsen have besked.
 
Hvis du bliver syg eller på anden vis er forhindret i at gennemføre en træningstime, forsøg da venligst selv at finde en afløser – eller kontakt i nødstilfælde én fra bestyrelsen.
 
Brug af trampolin
For at øge sikkerheden ved brug af trampolin, skal du være godkendt af DGI Nordjylland til trampolinmodtagning. Godkendelsen kan ske enten ved at deltage i kurset for modtagning eller af DGI´s vejleder. Er du ikke godkendt trampolinmodtager, forhør dig da ved din kontaktperson eller en anden i bestyrelsen.
 
Ekstratræning/Overnatning
Hvis du og dit hold ønsker ekstratræning, skal dette aftales med bestyrelsen af hensyn til leje af hal.
Du skal selv sørge for, at dine gymnaster får information vedr. ekstratræning og evt. udgifter.
Ved overnatning skal laves ansøgning til Brandmyndigheder – aftal nærmere med kontaktperson i bestyrelsen senest 3 uger før.
 
Kurser og arrangementer
I løbet af sæsonen forsøger foreningen at afholde relevante kurser og arrangementer for dig og dit hold.
Foruden dette vil bestyrelsen holde dig orienteret med, hvad der findes af tilbud i DGI Nordjylland.
Ønsker du at deltage i noget i resten af landet, må du selv søge oplysninger om dette.
Som instruktør skal du deltage i de arrangementer, du tilmelder dit hold.
Hvis du ønsker at deltage i et kursus, skal din tilmelding foretages af bestyrelsen. Du må altså ikke selv tilmelde dig via nettet!
Ved udeblivelse fra kurser uden rettidig framelding, er kurset for egen regning.
 
Opvisninger
Vi forventer du deltager og hjælper til ved foreningens egen opvisning, og de gange hvor HØSGU er vært for Robin Hood Forårsstævnet i Thyhallen
Ligeledes forventes det, at dit hold deltager. (Hold med gymnaster under 0. kl. deltager ikke i Thyhallen)
Desuden opfordrer vi kraftigt til, at du tilmelder dit hold ét eller flere af DGI Nordjyllands gymnastikstævner.
 
Opvisningsdragter/tøj
Du kan spørge din kontaktperson til råds eller høre om der evt. er forældre, der vil stå for det. Erfaringen viser, det er en rigtig god idé at starte i god tid med at finde noget…
 
Bliver der udgifter for gymnaster/forældre skal du informere forældre om dette og sørge for at de får betalt online – ellers SKAL det holdes inden for de 200,00 kr. som vi giver via holdbonus.
 
Holdbonus
Foreningen yder et tilskud til dit hold. Det er dig der bestemmer, hvad pengene skal bruges til. Det kan være til pebernødder og frugt til juleafslutning, mad til overnatning eller til køb/leje af opvisningstøj.

 • Tilskud: 25 kr. pr. gymnast
Husk, du skal aflevere kvittering, for det pengene bliver brugt til.
 
Omkostningsgodtgørelse
Omkostningsgodtgørelse bliver udbetalt i slutningen af sæsonen. Det indsættes på din konto.

Der udbetales følgende:
  • Instruktør                                       2500 kr. + instruktørtrøje og t-shirt                       
  • Hjælpeinstruktører fra 6 kl.              1200 kr. + instruktørtrøje og t-shirt 
  • Føl fra 3 kl.                                    600 kr. + Instruktørtrøje og t-shirt
Instruktører aftaler selv, om den samlede løn skal deles imellem dem.
Desuden må alle deltage på vores hold uden at betale kontingent og vi betaler for kurser.

Hjælpeinstruktører er fra 6. klasse og op. Føl går ud på at modnes til hjælpeinstruktørrollen, og foretages efter en individuel vurdering af bestyrelsen.
 


 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
HØSGU | Falsbjergvej 12 | 7700 Thisted | Tlf.: +45 51 21 58 08